Cursul dorește să expină elemente de arhitecturî bisericească și evoluția arhitecturii bisericești de la începuturi până azi.